☎(323)-284-5091
E-mail: office@mrazovack9.com

☎(323)-284-5091
E-mail: office@mrazovack9.com

☎(323)-284-5091
E-mail: office@mrazovack9.com

☎(323)-284-5091
E-mail: office@mrazovack9.com

Službeni psi

NEMA VERNOSTI KOJA BAR JEDNOM NIJE PREKRSENA IZUZEV VERNOSTI ZAISTA VERNOGA PSA. Konrad Lorenz

 

POSTOVANI KLIJENTI U MOGUCNOSTI SMO PONUDITI SPECIJALNI PROGRAM ZA ZASTITU ZENA I DECE SA NASIM DRESIRANIM PSIMA.

ZASTO DRESIRANI PAS I POSEBNO ZASTO ODBRABENO DRESIRANI PAS?

Vreme u kojem zivimo postavlja za potrebu samozastitu zena i zastitu dece od kriminalaca uracunajuci i sprecavanja kidnapovanja. Pas bez obuke i iskustva nemoze sa uspehom savladati coveka jer psu i psima slicnim grabezljivcima zivi covek kao plen se ne pojavljuje. Pas je socijalno bice koji u coveku vidi prijatelja, ali raspolaze sa osobinama potrebne i za aktivnu odbranu tj. Napad po zakonu o nuznoj odbrani.
Ili u situaciji krajne nuzde.

Odvraca napadaca od namere ali ukoliko dodje do napada ili drugog oblika ugrozavanja stupa u aktivnu odbranu omogucivsi pri tom , da ne dodje do upotrebe vatrenog oruzja. Slozit cete se,da je korisnije upotrebiti psa za licnu zastitu u odnosu na vatreno oruzje. Jednom ispaljeni metak moze, da zavrsi fatalno dok dresirani pas ce naneti telesne povrede. Dresirani pas je obucen da po izvrsenju zadatka i prestanka opasnosti na vlasnika ili clana njegove porodice. Na komandu prestaje sa aktivnom odbranom.

Uslovi za vodica-vlasnika:
   Da bilo gde i bilo kada moze komndovati psu.

Uslovi za psa:
   Da bilo gde i bilo kada izvrsava komande.

Ponasanje specijano obucenoga psa u porodici:
Vas pas ce docekati Vase goste kulturno pri tom ne ometajuci ih za vreme boravka kod Vas, ali po nasoj metodologiji Vas pas nece hteti, da poslusa komande stranaca, nece primati hranu od njih. Jednom recju biti ce uvek na oprezu jer cilj nase metodologije da imate psa nepoverljivog prema strancima, psa koji u situaciji, da ste napadnuti na vizuelnu situaciju i bez komande odreaguje aktivnom odbranom.


Po zelji klijenta pas ce se ponasati gostoljubivo prema strancima ,ali ce po potrebi, da stupi u aktivnu dobranu


Razvijene zemlje Evrope i Amerike koriste dresirane pse za licnu i imovinsku zastitu, kao jedno od najmocnijih sredstava zastite, bez ikakve bojaznosti, da sa takvim psom ugrozavate druge. KORISTENJEM PSA ZA LICNU I IMOVINSKU ZASTITU NE IZLAZETE SE RIZIKU I FAKTOR RIZIKA DA PRETRPITE STETU U BILO KOJEM VIDU SMANJUJET NA MINIMUM.

SLUŽBENI PAS

Službenim psom nazivamo tog psa koji po svovoj

Rasi
Konstituciji
Po pojavi
Karakteristikama nervnog sistema
Istancanim organima cula
Sa svim urodjenim osobinama koji su potrebni za sluzbenog psa,ali i po obucenosti je podoban da obavlja poslove za koje je obucen.

Mogucnost koristenja-upotrebe sluzbenog psa.

Kod sluzbenih pasa postoje tri osnovna cilja za upotrebu:


1. ZA OTKRIVANJE -pronalazenje
1.1. Za otkrivanje i pronalazenje sakrivenih ili zalutalih lica
1.2. Za pronalazenje predmeta i indentifikaciju.
1.3. Za pretragu prostora i prostorija
1.4. Za otkrivanjene isparavanja lako zapaljivih tecnosti, otrovnih gasova i sl.

2. NA ODBRABENOM - ZASTITNIM POSLOVIMA
2.1. Za zastitu teritorija i objekata
2.2. Za obezbedjivanje reda
2.3. Za zastitu ljudi
2.4. Za licnu zastitu vodica(sluzbenog lica)
2.5. Za obezbedjenje obavljanja radnih zadataka.

3. KAO SREDSTVO PRINUDE

3.1. Za sprecavanje izvrsenja krivicnog dela.
3.2. Za prekiddanje radnje izvrsenja krivicnog dela.(zapocete radnje)
3.3. Za zaustavljanje izvrsioca krivicnog dela
3.4. Za savladavanje pri sprecavanju izvrsavanju radnih zadatka
3.5. Za rasturanje grupe napadaca i primoranje na razumno ponasanje
3.6. Kao sredstvo prinude od pretnje iz kojeg moze, da proizilazi steta.

Za razliku od pasa koji se takmice po odredjenom scenariju radi bodova a njiva upotrebna vrednost u realnom zivotu ne postoji, kako po urodjenim osobinama kako i po metodologiji obuke. Potrebno je znati,da osobine pasa npr. po IPO ili VPG (SCHh) su nedovoljne za upotrebljivog sluzbenog psa.
Npr. Ukoliko poznajemo zakonitost odnosa
Nagon za plenom i zastitnoga nagonanu slucaju pasa takmicara po IPO programu sa 80% nagona za plenom i 20% zastitnog nagona posataje SVETSKI PRAVAK U "RADU"
U praksi pas sa takvim odnosima nagona uz idealnu obuku moze, da udovolji sa svea 40% sto je nedovoljno za realan zivot.

Za upotrebljive pse su daleko visi kriteriji.Zastitni nagon kog upotrebljivoga (npr. zastitnog psa) prema nagonu za plenom (odnos) 50:50 i tada se ocekuje ucinak 100%
Dozvoljeno je eventualno blago visi zastitni nagon u odnosu na nagon za plenom. Obrnuto nikako.
Ukoliko uporedimo metodologiju obuke po fazama IPO i zastinog sluzbenog psa
Uocavamo sledece:
1. Po metodologiji rad radi hrane ili radi loptica izgradjuje psa egoistu
(i mi koristimo pri obuci pas tu metodologiju, ali ne iskljucivo posebno NE prilikom
obuke sluzbenih pasa.)
2. Vodic i pas treba, da su tim ,da su u mejusobnoj ovisnosti.
Ukoliko se to ne postigne nema rezultata.
Odgajivaci sluzbenih rasa pasa izjavljuju, da uzgajaju svoje pse radi lepote. Uzgoj sluzbenih rasa pasa je uzgoj upotrebljivih pasa! Ne proveravaju zdravlje psa a o osnovnim selekcionisanim osobinama cak i nisu culi. Evo primera: Hrabrost je osnovna selekcionisana osobina sluzbenih pasa. Bez hrabrosti nema rad, a bez rada nema ucinka.Upravo iz ovoga razloga nemamo dovoljan broj pasa koji su podobni za obuku za razne sluzbe.
Kada jednom udju plasljive jedinke u uzgoj (vec su u uzgoju) taj problem je neresiv. Eventualno kada odgajivac dodje do "nivoa" snimanja kukova smtara, da je SVE resio. Pas nema samo glavu, nema samo kukove. Uzgoj pasa - posebno sluzbenih rasa ali idrugih mora biti uzgoj pre svega uzgoj zdravih vitalnih jedinki sa osobinama koje teba da poseduje sluzbeni pas. Cak i na takmicenjima se boduje prikazani rad. Strogo je propisano, da treba da se boduje karakter psa i osobine psa.

Kod metodologije obuke kod faze A (rad na tragu) kod spotskih takmicara se zaboravlja ,da pas koji prati trag iskljucivo gde smo prosli i stalno samo dubokim nosem pod potpuno pravim uglom, neznaju ,da trag ne osecamo mi i da su radili gresku za greskom korigujuci psa radu po scenariu.

Slubeni pas mora imati motiv i operativno ponasanju pri radu na tragu. Pas je taj koji oseca gde je neko prosao. Sluzbeni pas moze da preseca uglove skretanja moze da proverava sam trag, ali mora biti sposoban da indentifikuje ko je taj koga je trazio.

B faza Kod vezbi poslusnosti, kod sluzbenih pasa vezbe disciplinovanosti.
Bitno je ,da sluzbeni pas izvrsava komande bilo gde i bilo kada ali pri tom da ima samostalnost pri proceni situacija (operativno ponasanja) koje zavisi i od psa ali i metodologije obuke, da ukoliko bi u stvarnoj situacije nakon bilo koje komande usledi napad na svog partnera-vodica stupi u aktivnu odbranu. Kod sluzbenog psa zahtevamo uvek volju za radom i odlucnost.
C faza Kod vezbi odbrane. Po IPO programima takmicari "pretrazuju" teren iako se tacno zna, da je pomagac (markirant) sakriven u zadnjem "reviru" vestackom mestu sakrivanja.
Pas prethodno obilazi 5 vestackih revira i kod sestog moli (ucenje lopticom),daj mi molim te.
U realnom zivotu sluzbeni pas ce svojim ponasanjem javiti, da je nesto uocio, a vodic mora biti sposoban da CITA PORUKE SVOGA PSA.

Za sluzbenog psa su podobni pre svega za to selekcionisane rase. Nemacki ovcar, Belgijski ovcar, Rotvajeler, Doberman, Bokser, Erdel terijer, Snaucer, Boseron, itd.
Ali nikada ne govorimo o rasi vec o jedinki koji udovoljava kriterijume za sluzbenog psa. Za odbrambenog zastinog psa podoni su SVI psi koji su od srednje gradje nesto masivniji. Dakao i mesanci dveju rasa poput belgijski ovèar - nemaèki ovèar daju izvaredne radne upotrebljive pse.
SLUZBENI PAS JE POMAGAC ALI I PARTNER SVOM VODICU. Zahvaljujuci njegovim organima cula u akciji zamenjuje ( u iskusnim rukama) i do deset ljudi.
Sa uspehom se koriste u Policiji, Vojsci, Sluzbama bezbednosti, kao pas za licnu zatitu, za


Branko Mrazovac - instruktor

Može li èuvarska služba biti efikasnija?

Èetvoronožni riboèuvari

Pas obuèen da pomaže riboèuvarima na terenu, može da zameni i do 10 ljudi u poslu!


Posao riboèuvara je oduvek zahtevao mnogo hrabrosti, još više ludosti i beskrajno mnogo ljubavi jer se u "našim vremenima" koja tako dugo traju, bez znatne kolièine novca i ulaganja u opremu zaista ne može odmaæi daleko. No, ovo nije prièa o èuvarima na koje smo navikli.
Ovo je pokušaj da se pokaže koliko je moguæe unaprediti jedan izuzetno odgovoran i vrlo èesto opasan posao. Samo malo sluha i saradnje sa porodicom Mrazovac iz Stare Moravice, jedinom koja se kod nas na izuzetan naèin bavi obukom pasa èija je vrednost na terenu nemerljiva, svrstalo bi naše riboèuvarske službe u red najprofesionalnijih. Vrlo brzo postale bi poznate kao malobrojne, ali efiksne, što bi se višestruko odrazilo na oèuvanje prirodnih revira.
Branko Mrazovac, zajedno sa suprugom Anom, æerkama Anitom i Martinom, sinom Danijelom, sa puno strpljenja i ljubavi vrši posebnu selekciju pasa, koji kroz èetvoromeseèni kurs prolaze obuku i osposobljavaju se za posebnu namenu i pomoæ èoveku u obavaljanju raznoraznih zadataka.
Nakon dresure, pas koji je prošao školovanje sposoban je da štiti imovinu i ljude, pronalazi lica i predmete, drogu, zapaljive teènosti i otrovne gasove, u stanju je da vrši pretragu prostorija, ili da se snae u situacijama raznoraznih katastrofa, pa èak, i da bude vodiè slepih, što je veoma teško postiæi.
Sve je ovo manje-više poznato, ali ono što školu Branka Mrazovca èini neobièno interesantnom je posebna obuka pasa za rad u riboèuvarskoj službi. Radi se o snažnim nemaèkim ovèarima koji, dresirani, na terenu mogu da zamene i do 10 ljudi!
Obuèeni pas sluša iskljuèivo komande vodièa - riboèuvara, ne uzima hranu od stranaca, bilo da mu je ponuena, baèena ili da ju je sam našao. Sve naredbe izvršava iz neposredne blizine, ali i veæe udaljenosti, sa korpom i bez nje, bilo gde i bilo kada.

Pas može...

Poslušnost i disciplinovanost pasa obuhvata sledeæe radnje: voenje na povodniku, voenje bez povodnika, posedovanje (u stavu i pokretu), poleganje (u stavu i pokretu), kretanje psa u pokazanom pravcu, èekanje u sedeæem i ležeæem stavu, aportiranje predmeta, dozivanje, vraæanje (zaustavljanje zapoèete radnje), slanje u boks, mirnoæa kod veterinara, zabrana, pohvala i priviknutost na pucanj i druge zvuène nadražaje.
Psi se osposobljavaju i postaju spretni za savladavanje prepreka: daljinskih (preko baèenih predmeta), dubinskih (preko jaraka i slièno), visinskih (ograde, zidovi, merdevine, grede...), kada su u stanju da ostvare skok i preko 2 m i tunela u koje èovek ne može da ue, jer su suviše uski ili opasni.
* * * * *

Veoma interesantan i naroèito važan je rad na odbrani i napadu, kada se pas osposobljava da: pronalazi sakrivenog bez ujedanja, zaustavlja (blokira) pronaenog, upozorava stražara ponašanjem ili glasom, zaustavlja napadaèa (sa korpom ili bez nje), obezbeuje legitimisanje i odbija napad prilikom pokušaja legitimisanja.
U sluèaju iznenadnog napada na èuvara, dresirani pas izvršava sve navedene radnje bez komande, iako èuvar nije stigao da mu izda komandu. Sa napadom prestaje onog trenutka kada se izazivaè incidenta preda, ili na komandu vodièa.
Ostaje da zakljuèimo da je za riboèuvare dresirani pas prava i nezamenljiva pomoæ, ali i da pruža sigurnost i bezbednost u obavaljanju posla. Kada bi bili spremni da ulože minimalna sredstva za unapreenje riboèuvarske službe i dresuru pasa, današnja gazdinstva i upravljaèi voda dugoroèno bi uštedeli, jer bi dobili vode oèišæene od ribokradica, bogate terene uz najvernije pomagaèe.

N. J.

Sa upotrebom obuèenoga psa rizik je smanjen na minimum !!!

Znaèaj i uloga dresiranih pasa na poslovima obezbedjenja imovine i objekata

Sve Državne Institucije (vojska, policija, carina itd.) koriste službene dresirane pse za razne zadatke pa i za obezbedjenje. Naša Profesionalna škola pasa raspolaže sa 35 godina iskustvom u uzgoju i obuci službenih pasa, sa kvalifikovanim kadrovima i kao takva je verifikovana škola pasa.

Uz pomoæ dresiranih pasa faktor rizika bilo kojeg tipa sveden je na minimum!

Korisnost:

1.      Odbija napadaèa od namere.

2.      Straža stièe psihièku prednost sa dresiranim psom i samim time je hrabrija i bezbednija. Hrabra straža nije panièna.

3.      Ne dolazi do upotrebe vatrenog oružja. Umesto korišæenja vatrenog oružja za odbranu se koristi dresirani pas.

4.      Javljaju svaku novonastalu situaciju.

5.      Pretragom terena ili prostorija (objekata) pronalaze sakrivenog lica, zaustavljaju ga ili javljaju.

6.      Na sve napade se susprostavljaju aktivnom odbranom i primoraju napadaèa na razumno ponašanje (napad može biti sa korpom ili bez korpe).

7.      Obezbedjuju pretres uhvaæenog (prilikom pretresa uhvaæeni može da napadne stražara).

8.      Napad psa ima paralizirajuæe dejstvo na napadaèa, dresirani pas je hrabar i ne plaši se ni od kojeg oružja (pas ne može znati posledice).

9.      Sa dresiranim psom straža je u moguænosti da pretraži i takve terene koje ne bi smeo ili vrlo teško bi mogao da savlada ili je za èoveka nodostupna. Dresirani psi savladavaju vrlo teške prepreke.

10.  Pomažu prilikom sprovodjenja (transport dubinski ili paralelni).

11.  Zaustavljaju u begu uhvaæenog.

12.  Apsolutno su poslušni iz neposredne blizine do veæih udaljenosti.

13.  Slušaju komandu vodièa-stražara (ipak ukoliko je straža napadnuta a komanda pogrešna, zaštiæuju).

14.  Odbijaju hranu od nepoznatih.

15.  Dresirani psi su uèeni da ujedaju za ruke napadaèa. Ugriz pasa je vrlo bolan i u najgorem sluèaju ostavlja telesne povrede, ali u odnosu na ispaljeni metak koji može završiti fatalno ipak je korisnije upotrebiti psa. (Svakako kako to zakon reguliše.) Jednom ispaljeni metak niko ne može zaustaviti dok dresiranog psa možemo zaustaviti i u zadnji trenutak, ukoliko je izdata pogrešna komanda ili se napadaè predao.

Ovo su samo osnovne prednosti dresiranih pasa.

Dresirani pas i èovek su u tesnoj medjusobnoj ovisnosti.

Uslovi za psa: da sva naredjenja izvršava bilo gde i bilo kada.

Uslovi za vodièa: mora biti sposoban da bilo gde i bilo kada utièe na psa, da mu zna komandovati da bi ga pas poslušao.

Zašto dresirani pas? Pas bez obuke i iskustva ne može sa uspehom savladati èoveka jer psu kao grabežljivcu živi èovek se kao plen ne pojavljuje. I pas mora da uèi sve. Da se obuèava.

Za navedene službe su pogodni pre svega za to selekcionisani službeni-policijski psi, rase:

nemaèki ovèar, bokser, doberman, erdel terijer itd. Sa uspehom se koriste i druge rase, koji su od srednje mase nešto snažnije i raspolažu sa osobinama kojim treba da se raspolaže službeni pas.

KORIŠÆENJE DRESIRANIH SLUŽBENIH PASA NA POSLOVIMA OBEZBEDJENJA OBJEKATA I IMOVINA
(Moguænost korišæenja prema radnim zadacima)

Radnici na poslovima obezbedjenja objekata i imovine koriste iskljuèivo specijalno za to dresirane pse, (pas za zaštitu imovina i lica) po zakonu. Pas mora biti dobrog zdravstvenog karaktera (da je zdrav i da nije sklon odredjenim bolestima) u odgovarajuæoj kondiciji i uz osposobljenog vodièa (radnika).

Upotreba

Kod dresiranih službenih pasa postoje tri osnovna cilja za moguænost upotrebe (u perimetru).

1. ZA OTKRIVANJE –pronalaženje

 1. Za otkrivanje i pronalaženje sakrivenih ili zalutalih lica.

 2. Za pronalaženje predmeta i identifikaciju.

 3. Za pretragu prostora ili prostorija.

 4. Za otkrivanje isparavanja lako zapaljivih teènosti, otrovnih gasova i sl.

 5. Itd.

     2. NA ODBRAMBENO-ZAŠTITNIM POSLOVIMA

 1. Za zaštitu teritorije i objekata.

 2. Za obezbedjenje reda.

 3. Za zaštitu ljudi.

 4. Za liènu zaštitu vodièa-stražara.

 5. Za obezbedjenje obavljanja radnih zadataka stražara.

    3. KAO SREDSTVO PRINUDE

 1. Za spreèavanje izvršenja kriviènog dela.

 2. Za prekidanje radnje izvršenja kriviènog dela (zapoèete radnje).

 3. Za zaustavljanje izvršioca kriviènog dela.

 4. Za savladavanje pri spreèavanju izvršavanja radnih zadataka.

 5. Za rasturanje grupe napadaèa (naoružanih ili naoružanog –na razumno ponašanje).

 6. Kao sredstvo prinude od pretnje iz kojeg može da proizilazi šteta.

 

DRESIRANI SLUŽBENI PAS ZA ZADATKE OBEZBEDJENJA OBJEKATA I IMOVINE

1.POSLUŠNOST I DISCIPLINOVANOST

 1. Vodjenje na povodniku.

 2. Vodjenje bez povodnika.

 3. Posedanje (u stavu i u pokretu).

 4. Poleganje (u stavu i u pokretu).

 5. Kretanje psa u pokazanom pravcu.

 6. Èekanje u sedeæem i ležeæem stavu.

 7. Dozivanje.

 8. Vraæanje (zaustavljanje zapoèete radnje).

 9. Slanje u boks.

 10. Mirnoæa kod veterinara.

 11. Zabrana.

 12. Pohvala.

 13. Priviknutost na pucanj i druge akustièke nadražaje.

Službeni pas sluša samo komande vodièa i ne uzima hranu od stranaca bilo ponudjenu, baèenu ili nadjenu.

Sve radnje izvršava iz neposredne blizine do veæih udaljenosti, sa korpom i bez korpe, bilo gde i bilo kada.

2.VEŽBE SPRETNOSTI –SAVLADAVANJE PREPREKA

 1. Daljinske (preko baèenih predmeta).

 2. Dubinske (preko jaraka i sl).

 3. Visinske (ograde, zidovi, merdevine, grede) –skokovi preko 1,8m.

 4. Tuneli (uski tuneli gde èovek ne može proæi ili je opasno ulaženje).

3.PRETRAGA PROSTORA I PROSTORIJA

(Cilj vežbe, da se pronadje sakriveno ili zalutalo lice)

 1. Pretraga prostora, na povodniku.

 2. Pretraga prostora, bez povodnika.

 3.  Pretraga prostorija, objekata, na povodniku.

 4. Pretraga prostorija, objekata, bez povodnika.

Prilikom pronalaženja mirnog lica zaustavlja –javlja lajanjem a u sluèaju napada pas stupa u aktivnu odbranu. Po prestanku napada pas na jednokratnu komandu prestaje sa odbranom.

 

4. ODBRAMBENO-ZAŠTITNIÈKI RAD (ODBRANA I NAPAD)


1.      Pronalaženje sakrivenog (bez ujedanja).
2.      Zaustavljanje-blokiranje pronadjenog.
3.      Upozorenje stražara ponašanjem ili glasom.
4.      Zaustavljanje napadaèa (sa korpom ili bez korpe).
5.      Obezbedjenje legitimisanja.
6.      Odbijanje napada prilikom pokušaja kod legitimisanja.
7.      Osiguranje pretresa i odbijanje napada prilikom pretresa.
8.      Èuvanje napadaèa.
9.      Zaustavljanje napadaèa u begu.
10.  Cuvanje kola i drugih predmeta
11.  Zaštitne radnje protiv naoružanog napadaèa (vatreno oružje, nož, štap itd.).
12.  Hvatanje izvršioca kriviènog dela ili prekidanje radnje izvršenja kriviènog dela (u perimetru).
13.  Napad na pasivnog naoružanog napadaèa (u sluèaju pretnje oružjem).
14.  Sprovodjenje, osiguranje transporta uhvaæenog (dubinski) –sigurnosna udaljenost 4 koraka.
15.  Odbrana prilikom sprovodjenja –transporta.
16.  Odbijanje komande stranaca.
17.  Odbijanje hrane od stranaca.

Sve ove radnje i sve kombinacije radnji dresirani pas u sluèaju vizuelnog napada izvršava bez komande, naprimer, iznenadni napad na vodièa, radnika službe obezbedjenja, kada isti ne stigne komandovati, i na komande iz neposredne blizine do velike udaljenosti.

SVE RADNJE SE IZVODE SA KORPOM ILI BEZ KORPE!

Komande: Traži!, Èuvaj!, Pazi!, Drži!, Pusti!, Pored!, Mesto!.

Posebna napomena: Naši dresirani psi su nauèeni da i usled najveæeg nadražaja, naprimer, hvatanja izvršioca kriviènog dela, kada se taj predao, na jednokratnu komandu prestaju sa napadom.

 

Naše pse karakteriše:

 1. Zdravi, vitalni psi –izgled atlete.

 2. Snimak displazije kukova –u dozvoljenim granicama.

 3. Maksimalnog Wesena –stabilna narav itd.

 4. Vrhunsko obuèeni.

 5. Uverenje o struènosti.

U moguænosti smo za obuku pasa po zahtevu:

 1. Pronalaženje i otkrivanje kvarova na naftovodima.

 2. Pronalaženje i otkrivanje isparivanja lako zapaljivih teènosti i otrovnih gasova.

 3. Pronalaženje izgubljenih lica –dece, turista itd.

 4. Za rad na katastrofama.

 5. Psi terapeuti

 6. itd.