☎(323)-284-5091
E-mail: office@mrazovack9.com

☎(323)-284-5091
E-mail: office@mrazovack9.com

☎(323)-284-5091
E-mail: office@mrazovack9.com

☎(323)-284-5091
E-mail: office@mrazovack9.com

Szolgálati kutyák

NINCS OLYAN HÛSÉG, AMELYET LEGALÁBB EGYSZER NE SZEGNEK MEG, KIVÉVE A VALÓBAN HÛ KUTYA HÛSÉGÉT.
Konrad Lorenz

49_1.jpg

TISZTELT ÜGYFELEINK! LEHETÕSÉGÜNK VAN FELKÍNÁLNI ÖNÖKNEK A NÕK ÉS GYERMEKEK VÉDELMÉRE KIKÉPZETT KUTYÁINK SPECIÁLIS PROGRAMJÁT.

MIÉRT KIKÉPZETT KUTYA, KÜLÖNÖSKÉPPEN MIÉRT KIKÉPZETT VÉDÕKUTYA?

A mai idõk feltételezik a nõk önvédelmét, illetve a gyermekek védelmezését a bûnözõktõl, beleszámítva az emberrablókat is. A kiképzés és tapasztalat nélküli kutya képtelen az embert leküzdeni, mivel számára és a hasonló ragadozók számára az élõ ember nem számít zsákmánynak. A kutya szocializált élõlény, az emberben barátot lát, azonban rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyek az aktív védelemhez szükségesek, azaz az olyan esetekben amelyet a törvény szükséges önvédelemként vagy végsõ szükségletként határoz meg.

A támadót elrettensti szándékától, de ha bekövetkezik a támadás vagy a veszélyeztetés más formája, aktív védelmet fejt ki, s eközben megakadályozza a tûzfegyver használatát. Remélem, egyetértenek velünk, érdemesebb kutyával, mintsem tûfegyverrel biztosítani a személyi védelmet. A kilõtt golyó végzetes lehet, míg a kiképzett kutya csak testi sérüléseket okoz. A kiképzett kutya úgy van oktatva, hogy a feladat elvégzése, illetve a gazdájára és családjára fenyegetõ veszély elhárulása után veszélytelen legyen. Parancsszóra befejezi az aktív védelmet.

Feltételek a felvezetõ-gazda részére:
hogy bárhol és bármikor parancsoljon a kutyának.

Feltételek a kutya részére:
hogy bárhol és bármikor végrehajtsa a parancsokat.

A különlegesen kiképzett kutya viselkedése a családban:
Kutyája a vendégeket kulturáltan fogadja, eközben nem zavarja õket a látogatás idõtartama alatt, azonban a mi módszereink szavatolják, hogy kutyája nem fog engedelmeskedni az idegenek parancsainak, tõlük nem fogad el élelmet. Egyszóval: állandóan résen lesz, mert a módszereink célja, hogy az idegenekkel szemben bizalmatlan kutyája legyen, amely, ha megtámadják, már a látvány alapján, parancs nélkül aktív védelemmel fog reagálni.


Európa és Amerika fejlett államai kiképzett kutyákat, mint leghatásosabb védekezési eszközöket alkalmaznak személyi és vagyonvédelemre, minden félelem nélkül, hogy ezáltal másokat veszélyeztetnek. KUTYÁK SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELEMRE VALÓ ALKALMAZÁSÁVAL AZ ÖNÖK SZÁMÁRA NINCS RIZIKÓ, DE ANNAK A VESZÉLYE, HOGY BÁRMILYEN KÁRT SZENVEDJENEK EL A MINIMÁLISRA VAN CSÖKKENTVE.

HIVATALOS KUTYA

Hivatalos kutyának nevezzük azt, amelynek

fajtája,
felépítése,
megjelenése,
az idegrendszerének karakterisztikája,
kifinomult érzékszervei,
más veleszületett tulajdonságai

szükségesek egy hivatalos kutya részére, illetve alkalmas arra, hogy végezze azokat a feladatokat, amelyekre kiképezik.

A hivatalos kutya használatának / alkalmazásának lehetõségei

A hivatalos kutya használatának három alapvetõ célja van:


1. FELFEDEZÉS - megtalálás
1.1. Elbújt és eltévedt személyek felfedezése és megtalálása
1.2. Tárgyak meglelése és azonosítása
1.3. A tér és a helyiségek átkutatása
1.4. A gyúlékony folyadékok, mérgezõ gázok és más hasonló anyagok felfedése.

2. VÉDÕ-ÕRZÕ FELADATOK
2 .1. Terület és objektum õrzése
2 .2. Rendfenntartás
2 .3. Emberek védelme
2 .4. Felezetõk (hivatalos személyek) személyi védelme
2 .5. Munkafeladatok végzésnek biztosítása.

3. KÉNYSZERÍTÕESZKÖZ

3.1. Bûntettek végzésének megakadályozása
3 .2. A megkezdett bûntettek végzésének megszakítása
3.3. A bûntett végzõjének megállítása
3 .4. A munkafeladatok végzése akadályozásának meggátlása
3.5. Támadók csoportjának szétoszlatása és ésszerû viselkedésre való kényszerítése
3.6. Kárt elõidézhetõ fenyegetés meggátlásának kényszerítõ eszköze.

Az olyan kutyáknak, amelyek meghatározott forgatókönyv szerint, pontokért versenyeznek, a valós életben nincs használati értékük a veleszületett képességeik, valamint a kiképzés módszertana miatt. Tudni kell, hogy ay IPO vagy a VPG (SCHh) szabványok szerinti kutyatulajdonságok nem elegendõek egy használható hivatalos kutya számára.
Példa az arányok törvényszerûségének ismeretében
Ha egy IPO program alapján versenyzõ kutya esetében 80%-os a zsákmányszerzési, illetve 20%-os a védõképessége, ezekkel VILÁGBAJNOK LESZ A "MUNKA" kategóriában.

A gyakorlatban egy ilyen arányokkal rendelkezõ kutya még ideális kiképzés esetén is csak 40%-ban tud eleget tenni, ami nem elegendõ a való világban történõ alkalmazáshoz.

A használható kutyák esetében sokkal magasabb kritériumok vannak. Bármely használható (például: védõ) kutya esetében ha a fenn említett arány 50:50, akkor várható csak 100%-os teljesítmény. Engedélyezett a védõképesség enyhe túlsúlya, azonban ellentétesen sohasem.

Ha összehasonlítjuk az IPO program, illetve a védõkutyák kiképzései módszereinek fázisait a következõkre figyelhetünk fel:
1. Az élelemért és a labdával való játékért való munka módszere egoista kutyát eredményez (mi is használjuk a kutyakiképzésnél ezt a módszert, azonban nem kizárólag, a hivatalos kutya kiképzésénél szükség szerint).
2. A felvezetõ és a kutya csapatot képez, egymástól függmiük kell. Amennyiben ez a feltétel nem jön létre, eredmény sem lesz.
A fajtakutyák hivatásos tenyésztõi azt állítják: szépségükért tenyésztik kutyáikat. Nem ellenõrzik a kutyák egészségügyi állapotát, az alapvetõ szelekciós tulajdonságokról még csak nem is hallottak! Egy példa: a hivatalos kutyák válogatásánal alapvetõ szelekciós tulajdonság a bátorság. Bátorság nélkül nem létezik munka, munka nélkül pedig teljesítmény. Pont ezen okból nincs elegendõ kutya amely alkalmas lenne a különféle szolgálatok végzéséhez szükséges hivatalos kutyák kiképzésére.
Ha félõs egyedek kerülnek a tenyészetbe (sajnos, már ott vannak), a probléma megoldhatatlan. Egy tenyésztõ, ha véletlenül alkalmazza a csípõ felvételezését, úgy hiszi, MINDENT megoldott. Azonban a kutyának nemcsak feje és csípõje van. A kutya - különösen a hivatalos - tenyésztése elsõdlegesen az egészséges, vitális egyedek létrehozása, amelyek olyan tulajdonsággal rendelkeznek, hogy képesek legyenek hivatalos kutyává válni. A hivatalos versenyeken még a bemutató munkát sem pontozzák. Szigoróan elõírják, hogy egyedül a kutya karakterét és tulajdonságait veszik figyelembe.

A kiképzés módszerének A fázisánál (nyomkövetés) a sportversenyzõknél a tenyésztõk elfelejtik, hogy az a kutya, amely csak ott követi a nyomot, ahol elhaladtunk, mégpedig mélyre eresztett orral, aminek merõlegesnek kell lennie, valójában hibát hibára halmoz csak azért, hogy eleget tegyen egy forgatókönyvnek.

A hivatalos kutyát motiválni kell hogy operatívan tevékenykedjen a nyomkövetéskor. A kutya érzi meg, hogy hol haladt el valaki. A hivatalos kutyaának át kell vágnia az elfordulások irányát, a nyomokat ellenõrizheti, azonban képes kell, hogy az általa keresett nyomot identifikálja.

A szófogadás gyakorlásának B fázisa a hivatalos kutyáknál a fegyelem gyakorlása.
Fontos, a hivatalos kutyának bárhol és bármikor végre kell hajtania a parancsokat, eközben pedig önállónak kell lennie az esetek felmérésekor (operatív viselkedés) - a ez pedig mind a kutyától, mind pedig a kiképzés módszerétõl is függ -, hogy valós helyzetben, amikor rátámadnak a partnerre / felvezetõre, azonnal aktív védekezésbe kezdjen. A hivatalos kutyák esetében alapkövetelmény a munkakedv és a határozottság.
A védelem gyakorlásának C fázisa. Az IPO programok alapján a versenyzõk "átvizsgálják" a terepet, habár pontosan tudott, hogy a segítõ a bújóhely legutolsó részében rejtõzködik. A kutya elõzõleg átjárja az 5 mesterséges részt, majd a hatodiknál kér (labdával való tanítás): kérlek, adjál.
A valós életben a hivatalos kutya a viselkedésével jelzi, valamit észlelt, míg a felvezetõnek képes kell lennie arra, hogy OLVASSA KUTYÁJÁNAK JELEIT.

Hivatalos kutyaként az e célra szelektált fajták szolgálnak. Német juhász, belga juhász, rorweiller, dobberman, boxer, erdeil terrier, snaucer, boseron stb.
Hivatalos kutyák esetében sohasem a fajtákról, hanem a kritériumoknak eleget tévõ egyedekrõl beszélünk. Õrzõ-védõ kutyának megfelel MINDEN kutya, ha testalkata a közepestõl valamivel masszívabb. Tehát a két fajta keveréke, mint pl. a belga juhász - német juhász is kiválóan használható munkakutya.
A HIVATALOS KUTYA SEGÍTÕJE, DE EGYBEN PARTNERE IS A FELVEZETÕJÉNEK. Akcióban, érzékszerveinek köszönhetõen (persze, gyakorlott kezekben) tíz embert is helyettesíthet.
Mindezek alapján mint személyi védelmet biztosító kutyákat eredményesen használják õket a rendõrség, a katonaság, a biztonsági szolgálatok kötelékében.

 

Branko Mrazovac - instruktor

 

Lehet-e a csõsszolgálat eredményesebb?

Négylábú halõrök

A halõrök segítségére kiképzett kutya 10 embert is helyettesíthet a munkában!

A halõr foglalkozása minden idõben nagy bátotrágot követelt meg, ettõl több "õrületet", illetve végtelen szeretetet, mivel a "mai idõkben" - melyek már oly régóta tartanak - óriási pénzösszeg és a felszerelésbe történõ befektetés nélkül szinte semmire sem lehet jutni. Azonban itt nem a megszokott mesét kell elmondani.
Azt szeretnénk bemutatni, hogyan lehet felfejleszteni egy kiemelkedõen felelõségteljes és veszélyes foglalkozást. Aki egy kicsit is ért hozzá, emellett hajlandó az ómoravicai Mrazovac családdal - akik egyedülálló módon foglalkoznak a kutyakiképzéssel, amelynek a terepen elhanyagolható értéke van most - a halõr-szolgálatot a legprofesszionálisak közé tudná felfejleszteni. Nagyon gyorsan úgy válna ismertté, mint kislétszámú, de nagyon eredményes szolgálat, amelynek eredménye a természeti adottságaink megõrzése lehetne.
Branko Mrazovac, feleségével, Anna, fiával, Dániellel, lányaikkal Anitával és Martinával végzik a kutyák külön szelektálását, amelyek négy hónapig tartó kiképzésen vesznek részt, s így alkalmassá válnak az emberek segítésére, illetve különféle feladatok végzésére. Mindezt sok türelemmel és szerettel végzik.
A kiképzés után, az oktatáson átesett kutya alkalmassá válik az emberek és a vagyon védelmére, személyek és tárgyak meglelésére, kábítószer, gyúlékony anyagok és mérgezõ gázok felfedezésére, képes lesz a termek átvizsgálására, hogy feltalálja magát különféle katasztrófahelyzetekben, de még arra is, hogy vakok és gyengénlátók vezetõje legyen, amit igen nehéz elérni.
Mindez többé-kevésbé ismeretes, azonban ami Branka Mrazovc iskoláját különlegessé és érdekessé teszi, az nem más, mint a kutyák halõri szolgálatra való kiképzése. Erõs, kiképzett német juhászokról van szó, amelyek a terepen 10 embert helyettesíthetnek!
A kiképzett kutya egyedül a felvezetõje / a halõr parancsszavaira hallgat, nem fogad el idegentõl élelmet, legyen az felkínálva neki, odadobva vagy a kutya által megtalálva. Minden parancsnak engedelmeskedik mind közvetlen közelrõl, mind nagyobb távoldágból, szájkosárral vagy anélkül, bárhol és bármikor.

A kutya képes...

A kutya engedelmessége és fegyelmezettsége magábanfoglalja a következõ tevékenységeket: pórázon történõ vezetés, póráz nélküli vezetés, tulajdonlás (álláskor és mozgásban), lefekvés (álláskor és mozgásban), a kutya mozgása a mutatott irányba, várakozás ülve és állva, a tárgyak apportálása, hívás, visszakozás (a megkezdett tevékenység leállítása), boxba való visszaküldés, nyugalom az állatorvosnál, tiltás, dícséret, illetve lövésre és más hangingerre való szoktatás.
A kutyákat képessé teszik, s ezáltal alkalmassá válnak az akadályok leküzdésére: távolság (eldobott tárgyak fölött), mélység (árok és hasonlóak fölött), magasság (kerítés, fal, létra, gerenda stb fölött) esetében akkor, ha képesek a 2 méternél magasabb ugrás megtételére, illetve az olyan alagutakba való bejutásra, amelyekben az ember már nem fér el, mivel azok túl szûkek vagy veszélyesek.
* * * * *

Igen érdekes és különlegesen fontos a védekezés és a támadás gyakorlása, ha a kutyát arra képezzük ki, hogy: az elbújtat harapás nélkül találja meg, megállítsa (blokkolja) a megtaláltat, viselkedésével vagy hangjával figyelmeztesse az õrt, leállítsa a támadót (szájkosárral vagy anélkül), biztosítsa az igazoltatást, illetve meggátolja a támadást az igazoltatás közben.
Az õrre történõ hirtelen támadás esetébena kiképzett kutya a felsorolt tevékenységeket parancsszó nélkül hajtja végre még akkor is, ha az õrnek nincs ideje a parancsszavak kiejtésére. A támadást abban a pillanatban abbahagyja, ha az incidenset kiváltó egyén megadja magát, illetve ha meghallja a felvezetõje parancsszavát.
Leszögezhetjük, a halõri szolgálatra kiképzett kutya valódi és helyettesíthetetlen segítség, emellett pedig a munkavégzéshez biztonságot és veszélytelenséget szavatol. Abban az esetben, ha biztosítani tudnánk a halõri szolgálat, illetve a kutyakiképzés végzése fejlesztésének minimális költségeit, a mai halgazdaságok és vízgazdálkodási vállalatok hosszú távon sokat megtakarítanának, mivel a vízfelületeket meg lehetne tisztítani az orvhalászoktól, a leghûségesebb segítõtársallak szavatolhatnánk a halban gazdag felszíni vizeket.

N. J.

A KIKÉPZETT KUTYÁK SZEMÉLY ÉS CSALÁD VÉDELMÉBEN

A KÜLÖNBSÉG

Miközben beszerez egy õrzõ-védõ kutyát, ez az ön legjobb védekezése, de az is nagyon fontos, hogy melyik cégtõl vásárolja meg. Mindannak ellenére, hogy hivatásos kiképzõk hatásos bemutatókat tartanak a kutya vásárlásakor, sok „telyesen kiképzett” kutya elbukik a gazdi bûncselekmények elleni védelmében. Ez mindannak ellenére megtörténik, ha a legtöbb kutyát Európából importálják és sikeresen elvégzik az intenziv kiképzési programot kimagasló kutyaiskoláknál.

A legáltalánosabb probléma, hogy a kiképzés, amit a legtöbb õrzõ-védõ kutya kap, nem bitositja se a védelmi stratégiákat (jártasságot), se a szellemi képességet a kutya megfelelõ reagálására. Ez azt jelenti, hogy a kutya Rambo tipus, vagy mindig gyanakvó, mindenkiben fenyegetõ veszélyt látó kell legyen? Semmi esetre sem. Igaz, hogy néha ilyen tipusú kutya is szükséges a hivatásos biztonságiaknál, vagy a speciálisan magas rizikónak kitett környezetben (gyémánt kereskedelem), mégis a legtöbb kutyánk ennek az ellenkezõje.

A legtöbb kutyánk olyan barátságos, és olyan kedves társaságot biztosit, mint egy Golden Retriever Mégis, amikor egy kutyának a természetes védelmi képességén dolgozunk, mi biztositjuk azokat a speciális jártasságokat és szellemi állapotot, ami szükséges, ahhoz, hogy ön bármikor megbizzon a kutyájában.

Minthogy sok ember nem lakik magas rizikónak kitett környezetben, ha mégis bûncselekmény áldozatául esik, statisztikailag kimutatott, hogy erõszakos bûncselekmény áldozatául esik, és hogy az elkövetõ, az alkohol és drog hatására érzéketlen lesz a fájdalmakra. Egy kutya, akire számithat, szükséges. Egy kutya, aki megtudja állitani az erõszakos fenyegetést. Egy kutya, amelyiket a Mrazovac K9. Kutyakikepzo Kozpontbol vásárol.

I SZINTÛ EGYÉNI VÉDELEM (PPD 1)

Az ön új családtagja, aki azonnal engedelmeskedik, imád szolgálni, mindezt kifogástalan modorral.

A mi egyéni védelelmre kiképzett kutyáink ragaszkodóak, barátságosak és szeretik a családi környezetet. Ez azt jelenti, hogy a család vendégeit azonnal elfogadják és melegen üdvözlik. Ez a barátságos természet kint az utcán is megnyilvánul, amikor sétálni mennek, vagy szociális összejöveteleken vesznek részt.

Ez a barátságos, befogadó természet azonnal megváltozik, bármilyen fenyegtõ veszedelemkor.

FEGYELMI

„Magass szinten kiképzett, kizárólag kisérõk”

A kutyáink fegyelmi kiképzésének az alapja, ahol megtanulják a lábnál való járást, ültetést, fektetést, mindezt menet közben is, behivást, maradást, alapállást, stb.

Ez az alapkiképzés késõbb csiszolva van, hogy minnél pontosabban dolgozzon a kutya.

Utólag hozzáadunk az általunk kifejlesztett parancsokat, ( a leggyakrabban használt parancsszavakat kint az utcán póráz nélkül.), ezenkivül különbözõ hétköznapi, a mindennapi életben gyakran használt parancsszavakat. (U.S.A. model)

A kutya engedelmessége majd csiszolva van egy olyan program segitségével, amely biztosit abban, hogy a kutya szót fog fogadni önnek, egy kezdõ kutyásnak ugyanúgy, mint a hivatásos kiképzõnek.

Végül a kutyába mindennapi jómodort nevelnek, hogy megfeleljen a „magass szinten kiképzett, kizárólag kisérõkutyának”.

VÉDELEM

A mindennapos biztonságérzet ön és családja számára

A mi I Szintû Egyéni Védelemre kiképzett kutyáink, nélkülözhetetlen szakértelemre vannak tanitva, ahhoz hogy elháritsanak egy lehetséges veszélyt ( Agressziv riasztás), a készségre, hogy megoldjanak egy támadásos merényletet, és arra a képességre, hogy az akció során végig kontrolálhatók maradjanak, akár bármelyik pillanatban le is lehessen õket állitani.

Vásárláskor egy 3 napos kezelési tanfolyam vehetõ igénybe, minden féle plusz kiadás nélkül.

. Az elsõ harom nap, egy kiképzõvel, benne van az I Szintû Egyéni Védelem kutya megvásárlási árában. Ezen idõ alatt a kutyát önhöz és családjához szoktatjuk, és önt is megtanitjuk a bánásmódra. Ha a leadás több napot igényel, minden további napot mar megfizettetunk.

 

II SZINTÛ HALADÓ EGYÉNI VÉDELEM ( PPD 2)

 

.... teljes fegyelem, kiválló viselkedés, ragaszkodó, barátságos természet az Elsõ Szinten kiképzett kutyáinkból, plusz hozzáadott gyakorlottság, hogy mégbiztosabban megvédje önt és családját.

FEGYELMI

Ugyanazok az elképesztõ póráz nélküli fegyelmi gyakorlatok, helyzettõl függetlenül, mint az I Szintû programnál. Ugyanaz a feddhetetlen modor. Ugyanúgy a kettõt az ön speciális kérésére és egyéni életvitelére alakitjuk.

Ez a szintû kiképzés biztosit abban, hogy kutyáját öröm tartani, és a legszivesebben látott új családtag.

VÉDELEM

Egy nagy testû Németjuhász jelenléte általában elriasztja a kevésbé tapasztalt bûnözõt. Azok, akik nem riadnak vissza a kutya szimpla jelenlététõl, rendszerint elriadnak a kutya agressziv viselkedésétõl. Mivel sok ember még soha, és lehet, hogy soha nem is fog bûncselekmény áldozatául esni, minek is vegyen egy ilyen magas szintû védelemre kiképzett kutyát?

Egyre nõ a bûncselekmények elkövetésének a száma. A bûnözõk egyre gyakrabban fegyvert hordanak. Gyakran egyszerre több személy is részt vesz a bûncselelkményben. Sajnos, sokszor a drog, alkohol hatására egyáltalán nem törõdnek a fájdalommal, és irracionális alternativákat választanak.

A mi II Szintû kutyáink ki vannak képezve, hogy megvédjék önt ezektõl a szerencsétlen realitásoktól, ugyanúgy a többszörös támadóktól, vagy azoktól, akik nincsenek tudatában a fájdalmaknak. Ezek a kutyák, haladó kiképzéssel, nagyon hatásos és gyakorlatias jártassággal érik el ezt a szintû védelmet.

Ezek a jártasságok több lehetõséget nyújtanak önnek. Olyan lehetõségeket, amelyeket biztos értékelni fognak, ha bármikor szükség adódik rájuk. Feltéve, ha soha nem lesz szükség rájuk, akkor is önnek egy megnyugvást, önbizalmat, biztonságérzetet jelentenek, tudva, hogy milyen erõsen védve vannak.

Teljesen kiképzett felnõtt kutyak család és a ház védelemre

 

VEGREHAJTO (PPD 3)

Egy gyengéd, barátságos, szeretetteljes társ, kiválló neveléssel és kiképzéssel, hogy szótfogadjon elsõ pillanattól, bármilyen szituációban az ön parancsára, póráz nélkül.

Hivatásos kiképzõk személyesen adják át önnek, szoktatják az ön házához és családjához a kutyát, tanitanak önnek egy széleskörû kezelési programot, hogy az „új családtagnak” a jövetele elsõ naptól egy örömnek számitson.

Mindezek mellé társul a kutya képessége, ügyessége, hogy megvédje önt és a családját, ha bármikor alkalom adódik rá.. Mielõtt megvásároljuk a kutyát, felmérjük viselkedését, amit követ az orvosi vizsgálat, mely tartalmazza a könyök és csipõ röntgent. Aztán újra egy széleskörû, öt napos kiértékelése következik, hogy megbizonyosodjunk a kutya kiképzéshez szükséges ösztöneirõl. Ezzel a kiértékeléssel megbizonyosodunk a kutya jellemének és temperamentumának a hibátlanságáról, baratságáról, és a gyerekekkel való összeférhetõségérõl..mindezekhez hozzájárul a hat hónapos abszolút kárpotlásos jótállás!!!

Lehetõségek

Van egy pár kezdeti választási lehetõség, tekintettel a teljesen kiképzett kutyákra. Ezért ajáljuk, hogy hivjanak fel

programozzunk be egy szaktanácsadást.

Melyik faj legyen ?

Az elsõ kérdés mindig, hogy melyik fajtát válasszuk, ami a legtöbb kliensünknél a németjuhász lesz. A németjuhászok általában hagyományos (vörös és fekete) szinüek, és európai kiállitási vérvonalakból vannak kitenyésztve.

Ugyanakkor, mi rendszeresen képzünk és adunk el belga Malinois kutyákat is. Alkalomadtán más fajok is kaphatók, mint például a Rottweiler, Doberman, Óriás Schnauzer, Boxer és Holland juhász.

Melyik kiképzési program legyen?

A második kérdés mindig az, hogy melyik program felel meg az ön sajátos életformájának, szükségletének, és mit részesit ön elõnyben. Ajánlatunk: I Szintû Egyéni Védelem, II Szintû Haladó Egyéni Védelem, és III Szintû Végrehajtó Védelem.

Programjaink közé tartozik a Gyerekvédelem és a Családi Erõszak Megelõzése, melyek tetszés szerint hozzáadódhatnak az elõbbi három programunkhoz.

Személyes, Életstilusra, Rendelésre kért kiképzés

Egyaránt fontos az ön elképzelése, egyéni elvárása, ami megfelel személyes tipusának és életvitelének. Az is fontos, hogy milyen legyen a rendelésre kért kiképzés, ahhoz, hogy az átmenet minnél gördülékenyebb és kellemesebb lehessen.

Mivel legtöbb kliensünk nincs tudatában a dolog bonyolultságával, ezért még egyszer ajánljuk a személyes konzultációt.

Gyermekrablás megelõzése

Szükség a védelemre

Amint egyre nõ és egyre gyakrabbá válik a rablások száma mint Amerikában, ugyanúgy Európában így a megelõzés céljából mind többen kérelemmel fordulnak hozzánk kiképzettt õrzõvédõ kutyák vásárlásáért . Ezzel a minimumra csökkentve a kár elszenvedését. A legfõbb védelemre szorulnak a gyerekek miközben alszanak, vagy nyilvános helyeken, miközben a szülõ csak pár pillanatra is félrefordul, és olyankor, mikor másra vannak bizva, pl. rokon, házvezetõnõ, stb.

Megoldás- Elriasztó eszközök

Egy kutya jelenléte a lakásban sokszor elriasztó körülmény lehet bûncselekményeknél, beleértve a gyerekrablást. A kutya fajtája, kinézetele és hirneve sajátos értéknek számit a gyermek védelemben. A fenyegetõ rablást sokszor a család által ismert személy követi el. Ezért az erõteljes és általában figyelmeztetõ megjelenése a kutyának lényeges elrettentõ körülményként hathat.

Továbbá a teljes, de fõleg védelemre kiképzett kutyák hirneve, egy újabb elrettentõ körülmény azok számára, akik ismerik a kutyát. Még hirnevesebbé tehetjük kutyánkat, ha Európa szerte képei sorozatát mutogatjuk, õrzõ-védõ munka közben a kiképzõivel és magunkkal. Bárkinek, aki bejár az ön udvarára ( kertész, medence tisztitó, kézbesitõ, szerelõ ) és megjegyzéseket tesz az ön kutyájáról („milyen ügyes kutya”), rögtön bemutathatja a kutya mesterkedõ múltját. Ön egy büszke „szülõnek” fog tünni, azok az emberek pedig, a kutya képességeinek hatékony impressziójával távoznak.

Megoldás- Elriasztó eszközök+ Haladó kiképzés a gyerekrablás megelõzésében

Mig beszerez egy kutyát elrettentõ eszköznek, csökkenti vele gyereke elrablásának az esélyét, azért, hogy még tovább csökkentse az esélyt, mi kifejlesztettünk egy programot.

A mi kiképzési programunk megtanitotta a kutyát, hogy riassza önt, idegenek által végrehajtott különleges szituációkban.

Elsõsorban kutyája ki van képezve, hogy figyelmes legyen a gyerekére, mindig a közelében maradjon és õrködjön fölötte. Kutyája rögtön riasztja önt, ahogy egy felnõtt belépik gyereke hálószobájába vagy, ha valaki gyors léptekkel közeledik gyereke felé. Mivel sok rablást a gyerek által ismert személyek követnek el, bármilyen testi kapcsolatot oknak vesz a riasztásra.

Ezt a programot az ön specifikus életviteléhez, gyereke korához, személyes aggodalmához lehet formálni. A programot ki lehet választani a PPD I, II, III-as szintû õrzõ- védõ programunkból. Ez a kiképzés nagyon igényes, épp ezért szükség van egy kiválló egyéniségû és alkatú kutyára. Ezért egy kutyát, ennek megfelelõen kell kiválasztani.

A hobby es titulavadasz tenyeszetek nem rendelkeznek ehhez megfelelo kutyakkal. A Moravica-i kutyiskola tobb mint 25 eves hagyomannnal es prakszaval karoltve az EU-bol valamint Amerikabol valo partnerei tapasztalata altal vegzi a szelekciot es a kikepzest valamint

Az uj tulajdonosnak valo kikepzeset utasitasokkal es 100%-os garancióval.

Válás- Családi erõszak megelõzése

Sok nõ, miután eltûri a szóbeli bántalmazásokat, vagy az elnyomó, zsarnoki kapcsolatokat, gyakran megbénul a volt férj vagy élettárs találkozásakor, és nem képes megvédeni magát. Természetesen ez a tehetetlenség még erõsebb, olyan kapcsolatoknál, ahol a fizikai bántalom is jelen volt.

Megoldás

Válaszképp, a MORAVICAI KUTYAISKOLA kifejlesztett egy Haladó Õrzõ-Védõ Stratégiát, hogy ellássa a veszélyeztetett nõket egy olyan megvalósitható védelmi formával, amelyet használhatnak, annélkül, hogy szembesüljenek a bántalmazóval.

Ez a Haladó Õrzõ-Védõ Stratégia programunk rejtett jelszavakat nyújt, melyekkel látszólag „megnyugtatják”, „csillapitják” a kutyát, valójában pedig speciális védekezési formára biztatják a õket.

Rejtett jelszavak és stratégiák

Ezek a stratégiák, olyan jelszavakra tanitják a kutyát, amelyekkel látszólag elküldik „lefeküdni”, mintha ki szeretnék zárni a helyzetbõl õket, valójában pedig azt várják tõle, hogy menjen és üljön le szorosan a nõ elé, védelmezõ pozicióban. A kutya szófogadatlannak tûnik, gazdája pedig egyáltalán nem kelt fenyegetõ vagy akár védekezõ érzést.

Hogyha ez az alacsony szintû agresszivitás nem elégséges a férj vagy élettárs elriasztásához, meg kell fogni a kutya nyakörvét és „csititani” a „fejezd be” jelszóval. Ez a titkos jelszó arra való, hogy a kutya még erõsebb agresszivitás jelét adja.

Látszólag a kutya teljesen szófogadatlan, kontrolálhatatlan lett, gazdája pedig tehetetlen, segitség nélküli. Minnél jobban van a kutya „csititva” annál engesztelhetetlenebbnek tûnik. Ez, csak egy választást ad a férjnek vagy élettársnak, azt, hogy elmenjen.

Kiegészitésként az I, II, III-as Szintû Programunkhoz

A mi PPD I, II, III- as szintû programunk alapjául szolgál a családon belüli erõszak megakadályozása programjának. A titkos jelszavakat a már haladó szinten kiképzett kutyáknak tanitják.

Egy családszeretõ társ

Miközben megvásárol egy erõszakot, fenyegetést elrettentõ kutyát, ugyanakkor egy családszeretõ, kedves társra is talál