☎(323)-284-5091
E-mail: office@mrazovack9.com

☎(323)-284-5091
E-mail: office@mrazovack9.com

☎(323)-284-5091
E-mail: office@mrazovack9.com

☎(323)-284-5091
E-mail: office@mrazovack9.com

Árjegyzék

Cenovnik za pse od 4,5 do 6 meseci 
 
Osnovno vaspitanje  - Cena 250,00 / Euro 
 

POSLUŠNOST - SVE NA POVODNIKU

1. Vodjenje na povodniku.
2. Posedanje
3. Poleganje
4. Dozivanje.
5. Mirnoæa kod veterinara
6. Zabrana.
7. Pohvala

 

Broj

Naziv

Dana

Cena/Euro

Opis obuke

1

Osnovno vaspitanje 

40

350,00

Osnovno vaspitanje - poslušan pas

POSLUŠNOST - SVE NA POVODNIKU

 1. Vodjenje na povodniku.
 2. Posedanje
 3. Poleganje
 4. Èekanje u ležeæem stavu.
 5. Dozivanje.
 6. Vraæanje (zaustavljanje zapoèete radnje).
 7. Slanje u boks.
 8. Mirnoæa kod veterinara.
 9. Zabrana.
 10. Pohvala

2

Napredna poslušnost 60

450,00

Napredna poslušnost

POSLUŠNOST I DISCIPLINOVANOST (NA POVODNIKU I BEZ POVODNIKA)

 1. Vodjenje na povodniku.
 2. Vodjenje bez povodnika.
 3. Automatsko posedanje
 4. Posedanje
 5. Poleganje
 6. Èekanje  ležeæem stavu.
 7. Dozivanje
 8. Zaustavljanje zapoèete radnje
 9. Slanje u boks.
 10. Mirnoæa kod veterinara.
 11. Zabrana.
 12. Pohvala.
 13. Neuzimanja hrane  od stranaca

3

WH

75

600,00

Pas èuvar u porodici (pas je poslušan i èuva Vaše dvorište i ukuæane)

Lepo vaspitan pas koji se najèesæe upotrebljava u porodici.

POSLUŠNOST I DISCIPLINOVANOST

 1. Vodjenje na povodniku
 2. Posedanje
 3. Poleganje
 4. Èekanje
 5. Dozivanje
 6. Zaustavljanje zapoèete radnje
 7. Slanje u boks
 8. Mirnoæa kod veterinara
 9. Zabrana.
 10. Pohvala
 11. Neuzimanja hrane od stranaca

Èuvarski zadaci.

Sa lavezom i ponasanjem javlja dolazak gostiju ili stranaca. Preti i ne pusta ulazenje , ali kada ste Vi pustili gosta, pas se umiri.

4

GD

60

600,00+

Samostalni èuvar imovine(Za zatvorene prostore ili prostorije)

ZA MAGACINE, LOKALE, RIBNJAKE, itd.

OVI PSI SU AGRESIVNI.

POSLUŠNOST

 1. Vodjenje na povodniku.
 2. Posedanje
 3. Poleganje
 4. Èekanje u ležeæem stavu.
 5. Dozivanje.
 6. Vraæanje (zaustavljanje zapoèete radnje).
 7. Slanje u boks.
 8. Zabrana.
 9. Pohvala
 10. Neuzimanja hrane od stranaca

Èuvanje

Samostalni èuvar imovine (ne dozvoljava nikome ulaženje na èuvanu teritoriju ili objekat)

5

PPD 1

120

800,00+

Za liènu i imovinsku zaštitu - psi su maksimalno poslušni i vrše zaštitu Vas i vaše porodice.

6

PPD 2

150

1,200,00+

Za liènu i imovinsku. zaštitu 2. stepena -sve isto kao prethodno, ali sa još veæim intenzitetom. Srazmerno prema stepenu odbrane, disciplinovanost mora biti srazmerna.

7

PPD 3

-

1.500,00+

Specijalni program* -dodati specijalni elementi.

8

IPO 1

120

1.200,00+

Ispit za školovane službene pse

 

       

 

Posle završene obuke, vlasniku je u interesu da proðe kurs od jedan do tri dana, sa našim instruktorom obuke! U tom periodu boravak u hotelu plaæa vlasnik psa.

U CENU NIJE URAÈUNAT POREZ. 

PANSION ZA PSE DNEVNO 5 Eur/ Din + hrana za psa

Psi moraju biti vakcinisani po standardima EU. Hranu za pse dobavlja vlasnik, ili po želji dobavljamo mi.
Dan preuzimanja je po dogovoru.

 

Cenovnik dresiranih pasa

Broj

Naziv

Dana

Cena/Euro

Opis obuke

1

WH

75

1.200,00+

Pas èuvar u porodici 

(pas je poslušan i èuva Vaše dvorište i ukuæane)

Lepo vaspitan pas koji se najèesæe upotrebljava u porodici.

2

PPD 1,2,3

120

1.500,00+ 

2.500,00+

3.500,00+ 

CENA U ZAVISNOSTI OD STEPENA OBUKE

DRESIRANI PSI U LICNOJ  ZASTITI  I  ZASTITI  PORODICE