☎(323)-284-5091
E-mail: office@mrazovack9.com

☎(323)-284-5091
E-mail: office@mrazovack9.com

☎(323)-284-5091
E-mail: office@mrazovack9.com

☎(323)-284-5091
E-mail: office@mrazovack9.com

Személyi védõkutyák

Az õrzõ-védõ kutyák több kategóriába sorolhatók:

- vészjelzõ kutyák,

- fenyegetõ kutyák

- vezényszóra támadó védõkutyák

- õrkutyák

Vészjelzõ kutyák

A vészjelzõ kutya feladata, hogy figyelmeztesse gazdáját a lehetséges birtokháborításra. A vészjelzõ kutya ugat a gazdájának, hogy lehetõvé tegye számára az adott helyzet ellenõrzését, hogy hívhassa a rendõrséget vagy egyedül nyomozza ki az esetet. Bármely kutya, mely képes az ugatásra, ebbe a kategóriába tartozik. Ezeket a kutyákat arra képezik ki, hogy jelezzék az EMBER által elkövetett birtokháborítást, s ne reagáljanak az állatokra, mint pl. a mókusra, a macskára vagy a madarakra. Ezektõl a kutyáktól alapvetõ engedelmességet követelnek meg, hogy ellenõrzötten ugassanak.

Fenyegetésre kiképzett kutyák

A fenyegetésre kiképzett kutya lehet bármely nagy vagy középtermetû fajta egyede. A gazda utasítására a kutya, védekezõállást felvéve, a gazda és a gyanúsított közé áll. A gazda utasítására a kutya védekezõ ugatásba kezd (olyan képet mutatván magáról, mintha támadásra képezték volna ki.), amitõl a lehetséges rabló vagy erõszakoskodó futni kezd, hogy mentse az életét. Miután ezt a kutyát nem képezték ki támadásra, a gazda kötelezettsége lecsökken. Nem szükséges a kutyát mint veszélyest nyilvántartásba vétetni. Elvérható viselkedését játékként taníthatjuk meg a kutyával. Abban az esetben, ha a támadó rájönne, hogy a kutya blöfföl, a kutya a gazda védelmében estleg támadhat is. A lényeges momentum: a kutyát nem képezik ki emberi agresszió ellen. A fenyegetésre kiképzett kutya oktatásának követelményei: alap- vagy középfokú engedelmesség.

A vezényszóra támadó védõkutyák

Ez egy nagyon speciális kutya, arra képezték ki, hogy vezényszóra megvédje a gazdáját. Közép- vagy nagytestû kutyafajtára van szükségünk, mely nem agresszív, de nem félénk, sem pedig félõs. A kutyának barátságosnak és társaságkedvelõnek kell lennie.

Inkább a kutya zsákmányszerzõ ösztönét, mintsem a védõösztönét fejlesztik. A zsákmányszerzõ ösztön a kutya természetes ösztöne, ami azt a célt szolgálja, hogy a túléléséhez üldözze, elfogja és megölje a vadat. A védekezõösztön általában fájdalomból születik, ami miatt védekezésre a rendõrkutyákat képezik ki.

A kiképzés célja, hogy a gazda a lehetõ legjobb társsal rendelkezzen, aki nem mutatja semmilyen jelét az agresszivitásnak addig, amíg arra fel nem szólítják.

A vezényszóra támadó védõkutya alaposan kiképzett állat. A kutya kiképzésének követelményei: alap- és középfokú engedelmesség.

A gazdának a következõket kell felmutatnia:

- ujjlenyomattal ellátott igazolás a büntetlen elõéletrõl,

- igazolás lakás tulajdonlásáról vagy a fõbérlõ igazolása, hogy az illetõ nála albérlõ,

- a lakás vagy ház mellett elkerített kertnek kell lenni,

- az illetõnek fizikailag és mentálisan alkalmasnak kell lennie a kutyatartásra,

- megkötött biztosítás (a kutyára is) a megbízhatóság miatt,

- elvégzett kutya-elsõsegély tanfolyam

Az õrkutyák

Õrkutya lehet közép- vagy nagytermetû fajta egyede. Az õrkutya védi a tulajdont. Az õrkutya ideális megoldás kereskedelmi cégek számára, de nem ajánlott magánszemélyek részére, mivel gazdáján kívül bárkit megtámad.

Az õrkutya ugyanolyan hévvel támad meg egy-két éves gyereket, aki a területére téved, mint egy 86 éves Alzheimer-kórban szenvedõ beteget, vagy akár egy 26 éves betörõt. Ezek a kutyák veszélyesek és nem lenne szabad, hogy magánszemélyek tulajdonában legyenek, mivel a gazdájukonn kívül mindenki számára veszélyt jelentenek.

Az õrkutyák kiképzésének feltételei:

- a kutya által védeni kívánt terület tulajdonjogának vagy bérletének igazolása,

- a területet körül kell keríteni legalább nyolc lábnyi láncszemes drótkerítéssel, melynek tetjén két lábnyi szögesdrót van,

- a területet megfelelõen ki kell világítani,

- szavatolni kell a tájékoztatást,

- biztosítást kell kötni,

- kennelt kell a területen kiépíteni.

Ha egy magánszemély kíván õrkutyát tartani, a felsoroltak mellett szükséges még:

- ujjlenyomattal ellátott igazolás a büntetlen elõéletrõl,

- igazolás lakás tulajdonlásáról,

- az udvartt körül kell keríteni legalább nyolc lábnyi láncszemes drótkerítéssel, melynek tetjén két lábnyi szögesdrót van,

- az illetõnek fizikailag és mentálisan alkalmasnak kell lennie a kutyatartásra,

- engedéllyel kell rendelkeznie veszélyes kutya tartására,

- megkötött biztosítás (a kutyára is) a megbízhatóság miatt,

- elvégzett kutya-elsõsegély tanfolyam

- kennelt kell az udvaron kiépíteni.

Négy specifikus funkció végzését (vészjelzõ, fenyegetõ, vezényszóra támadó védõ és õr) kell a kutyákkal betanítni, ezért szándékosan nem beszélünk azokról a fajtákról, melyeket ideálisnak tartanak a vészjelzõ kutya kiképzéshez. Ki kell emelni, hogy bármely kutya, amely képes ugatni vagy morogni kiképezhetõ vészjelzõnek, Sem a kutya fajtája, sem pedig a mérete nem lényeges.

A fenyegetésre kiképzett kutyáknál (mivel pszichikai hatást kívánunk elérni) szükséges a nagy termet, s ez a legfõbb szempont. Ellentétben velük, a vezényszóra támadó védõkutyék különálló kategóriát képeznek. Azoknak inteligenseknek, bátraknak kell lenniük, s olyan életerõvel kell rendelkezniük, hogy funkciójukat maradéktalanul betölthessék. Eme funkció (az ember megállítása) miatt felsorolunk néhány ideális fajtát:

malinois, dobberman, rottweiler, boxer, tervueren, flandriai pásztorkutya, briard, óriás snauzer, dán dog, mastiff, csau-csau, uszkár, akita, német juhászkutya.

Ez egyáltalán nem végleges lista, más fajták, sõt azok kombinációa is megfelelhet a célnak. Az sem szükségszerû, hogy csak azért, mert egy kutya a felsorolt fajtákhoz tartozik, meg tud állítani egy embert. A megfelelõséghez sok faktort figyelembe kell venni. Egy kutyának számos teszten kell átmennie ahhoz, hogy kiképzésre alkalmasra találhassák. Ezek az õrzõ-védõ kutyák minden esetben a gazdájuk és a széleskörû nyilvánosság biztonságát szolgálják.